Termeni și condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII privind utilizarea site-ului diplome-personalizate.quantshop.ro

Definiții

Utilizator – orice persoană care vizitează site-ul diplome-personalizate.quantshop.ro.

Client – orice persoană fizică sau juridică care efectuează o Comandă.

Produse și Servicii – orice produs menționat în Comandă, care urmează a fi furnizat de către Vânzător, Clientului.

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Client prin care Clientul își exprimă intenția de a achiziționa contra cost anumite Produse de pe site-ul diplome-personalizate.quantshop.ro.

Vânzător – Persoana Fizică Autorizată Grosu Diana-Mioara, cu sediul în Iași, str. Prof. I. Simionescu, nr. 6, Bl. D1, Et. 1, Ap. 1, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. F22/1758/19.07.2011, C.U.I 28889346, cont nr. RO79 BTRL 0240 1202 N155 92XX, deschis la Banca Transilvania – Sucursala Iași, numită și Grosu Diana-Mioara PFA.

Contract – o Comandă confirmată de către Vânzător, prin care Vânzătorul este de acord să vândă și să livreze Produsele și Serviciile, iar Clientul este de acord să achiziționeze, să primească și să facă plata acestor Produse și Servicii.

Curier – orice persoană de drept public sau privat care prestează servicii de curierat rapid.

Copyright

Conținutul site-ului diplome-personalizate.quantshop.ro – imagini, texte, elemente de grafica web, scripturi, software – este integral proprietatea Grosu Diana-Mioara PFA și este apărat de Legea pentru protecția drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Este interzisă folosirea fără acordul Grosu Diana-Mioara PFA a oricăror elemente enumerate mai sus. Se pedepsește conform legislației în vigoare. Utilizarea pe site-ul diplome-personalizate.quantshop.ro a oricărui nume de marcă înregistrată nu constituie reclamă pentru compania respectivă. Grosu Diana-Mioara PFA nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi învinuită pentru pagubele apărute prin folosirea conținutului site-ului.

Clauze de nerăspundere

Infomaţiile prezente pe acest site au caracter informativ. Grosu Diana-Mioara PFA nu va putea fi făcută răspunzătoare faţă de nici o persoana/entitate pentru nici un fel de daune care ar rezulta, direct sau indirect, din utilizarea site-ului diplome-personalizate.quantshop.ro sau ca urmare a oricărei erori sau omisiuni.

Perfectarea contractului la distanță, valabilitate

Odată cu lansarea comenzii de pe site-ul diplome-personalizate.quantshop.ro, cumpărătorul acceptă comunicarea cu vânzătorul prin e-mail sau telefon. Prezentul contract la distanță intră în vigoare în momentul confirmării comenzii de catre vânzător. Confirmarea se efectuează verbal (telefonic) sau electronic (e-mail).
Vânzătorul nu consideră sub nicio formă o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.

Prețuri, modalități de plată, facturare

Prețurile finale sunt afișate pe pagina dedicată fiecărui produs și nu includ cheltuielile de livrare decât dacă se oferă ca bonus pentru comenzile mari de 250 RON. Prețul menționat pe factură este același cu cel transmis de vânzător în momentul confirmării comenzii. Plata se face ramburs sau în avans, în contul nr. RO79 BTRL 0240 1202 N155 92XX, deschis la Banca Transilvania – Sucursala Iași pentru Persoana Fizică Autorizată Grosu Diana-Mioara, cu sediul în Iași, str. Prof. I. Simionescu, nr. 6, C.U.I 28889346.

Cum cumpăr?

Comenzile se pot face online, telefonic ( 0722 760 275 – Vodafone; 0751 691 885 – Orange ) sau pe email dpersonalizate@yahoo.com . Tiraj minim: 15 bucăți.

Livrarea se poate face prin Poșta Romana (12 RON – zona I) sau prin Fan Courier (20 Ron – fără km exteriori).

Protectia datelor cu caracter personal

Persoana Fizică Autorizată Grosu Diana-Mioara își asumă angajamentul de a respecta datele tale cu caracter personal și de a se conforma prevederilor legale aplicabile privind protecția acestora.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, site-ul nostru are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este utilizarea lor în vederea facturării produselor comandate şi livrării acestora către dvoastra. Sunteţi obligat(a) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru crearea facturii pentru produsele comandate. Refuzul dvs. determină anularea comenzii. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator în scopul livrării produselor şi sunt comunicate numai de către Dumneavoastră. Accesul/vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune termenilor şi condiţiilor de utilizare şi politicii de confidenţialitate, implică acceptul explicit al dumneavoastră, cu privire la acestea şi reprezintă întreaga înţelegere (contractul) dintre părţi.

Persoana Fizică Autorizată Grosu Diana-Mioara poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal, dar numai cu acordul dumneavoastră şi dacă ni le furnizaţi voluntar.

Folosim datele cu caracter personal colectate în următoarele scopuri:

 • facturarea produselor comandate de către dumneavoastră;
 • livrarea produselor comandate de către dumneavoastră;
 • în scop de marketing direct sau pentru crearea de oferte personalizate.

Conform legii, dar şi din respect faţă de clienţi, certificăm faptul că nu vom transmite datele tale personale către nicio altă instituţie său persoană. Singura excepţie de la această regulă o constituie autorităţile competente, care au rolul de a verifica legal orice tranzacţie comercială făcută online.
Prin citirea prezentelor Termene şi Condiţii aţi luat la cunoştinţă faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Totodată, aveţi dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale şi de a solicita ştergerea totală sau parţială a acestora.
Politica de confidenţialitate se supune legislaţiei române. În caz de litigiu, se va încerca, mai întâi, o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamaţiei la sediul PERSOANA FIZICA AUTORIZATA  GROSU DIANA-MIOARA. În cazul în care nu se poate ajunge la o înţelegere amiabilă în termenul precizat anterior, va fi considerată competenţa instanţa judecătorească din raza teritorial-administrativa unde se găseşte sediul Persoana Fizică Autorizată Grosu Diana-Mioara.
Persoana Fizică Autorizată Grosu Diana-Mioara nu încurajează SPAM-ul, nu comercializează, nu oferă şi nici nu face schimb de adrese de e-mail obţinute prin intermediul acestui site. Pentru comentarii, întrebări sau reclamaţii referitoare la politica de confidenţialitate, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail: dpersonalizate@yahoo.com. De asemenea, ar trebui să ştii că este dreptul tău să modifici sau să ştergi orice informaţii din baza noastră de date, printr-un simplu e-mail la aceeaşi adresă dpersonalizate@yahoo.com.

Politica de Securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal

În conformitate cu prevederile Legii 677/2001, Persoana Fizică Autorizată Grosu Diana-Mioara, cu sediul în STR. PROF. I. SIMIONESCU, NR. 6, BL. D1, ET. 1, AP. 1, CAMERA DE ZI, prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menționate în continuare, în scopuri legitime. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace automate/manuale, cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.
Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea următoarelor principii:

 • Notificarea. Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Legalitatea. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul şi în conformitate cu prevederile legale;
 • Scopul bine – determinat. Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite şi legitime, adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate;
 • Confidenţialitatea. Regulamentul intern de organizare şi funcţionare al instituţiei conţine reglementări cu privire la confidenţialitatea informaţiilor;
 • Consimţământul persoanei vizate. Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepţia prelucrărilor care vizează date din categoriile strict menţionate în Legea 677/2001, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru acea prelucrare;
 • Informarea. Informarea persoanelor se face de către instituţia care prelucrează datele personale ale persoanei vizate;
 • Protejarea persoanelor vizate. Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziţie şi de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţei de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate;
 • Securitatea. Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.
 • Drepturile persoanei vizate (reglementate de Legea 677/2001)
  • dreptul de a obţine de la Persoana Fizică Autorizată Grosu Diana-Mioara, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu prelucrate;
  • dreptul de a obţine de la Persoana Fizică Autorizată Grosu Diana-Mioara, la cerere şi în mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea 677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte;
  • dreptul de a obţine de la Persoana Fizică Autorizată Grosu Diana-Mioara, la cerere şi în mod gratuit transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea 677/2001;
  •  dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime, ca date care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare; în caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză;
  • dreptul de a vă adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenţa lege, care v-au fost încălcate; De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 vă puteţi adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/şi instanţelor de judecată.